LITT INFORMASJON OM ARNE TALSMANNS VIDEOER - med Rai Rai som eksempel.

Videoene følger en idé fra John Cage (sannsynligvis fra Duchamp), som i 1969 laget bilder etter ordbøker og leksikon, basert på billedmaterialet i New York Public Library.
Prinsippet er enkelt, man finner bilder som korresponderer til hvert enkelt ord i en tekst, f.eks. Helga: , og setter sammen en billedserie som følger teksten.

I Arnes videoer har vi valgt å gjøre dette nokså slavisk, dvs. at vi skifter bilde for hvert ord Arne sier.
Først brukte vi ImageWolf til å finne bilder og laste dem ned. Vi søkte ord for ord og samlet sammen.
Det var en ganske tidkrevende prosess, (sannsynligvis minst like tidkrevende som Cage's...) men vi fikk mange bilder for hvert ord, noe som gjorde at vi kunne lage generative videoer basert på dette materialet.
Vi laget en MAX-patch med SoftVNS , som kunne plukke bilder tilfeldig, slik at videoene ble forskjellige hver gang.
Når vi fant Sam Woolfs program GPGB, (og fikk tunet det litt etter våre behov) kunne vi effektivisere søkingen og nedlastingen. Enda enklere ble da vi fant Bill Orcutts googleIMG-objekt for MAX, ettersom vi da kunne ha alt i én patch. (dette funket så lenge vi hadde en demo av jitter...:-().
Disse generative videoene har vi levd godt med og moret oss over mang en gang i løpet av det året som er gått.
Men når vi skulle lage ferdige videoer, innså vi at selv om prosessen er fin og generativitet er vakkert, var det viktigere at videoene ble bra i seg selv. Når alt kommer til alt er video bare en lineær fremvisning av mange bilder. Som en konsekvens av dette, gikk vi gjennom billedmaterialet til alle videoene og plukket ut bilde for bilde. Mange ganger søkte vi på nytt, med håndsøk i google og fant nye bilder.
For etter vår mening representerer ikke Helga like godt som den Helga som er over, selv om vi må helt til side 21 i googles treffliste for å finne henne. Det samme gjelder for mer obskure treff som "mæ", hvor vi valgte et klassisk bilde av Mae West, som ikke kom opp på det originale søket. Det humoristiske ved prosjektet ble også lagt vekt på, det er ganske viktig at det er morsomt I tillegg ville vi at de som gravde, kunne finne snåle og odde ting, som f.eks. at bildet for "sanga" er et bilde av supportene for det japanske fotballaget med samme navn.
Men mest av alt ønsker vi bare å more og underholde.
Det er mange copyright-problemer knyttet til denne måten å lage videoer på, slik lovverket er i andre land.
Vi mener likevel at vi er pent innenfor det norske lovverket.

<---TILBAKE